แหล่งข้อมูลและคอนเทนต์การใช้ WordPress

ให้เป็นเครื่องมือตอบสนองโซลูชันต่างๆในด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing, Content Marketing และ Email Marketing

OUR MISSION

Lead generation

แนะนำเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการเก็บลีดหรือเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ในระบบ Marketing Automation ต่อไป เช่น wordpress plugin หรือ SAAS ที่สามารถเชื่อมไประบบอื่นๆได้ โดยใช้ Pabbly

Marketing Automation AI

แนะนำระบบสำหรับทำการตลาดออนไลน์ Digital marketing , Contant AI เช่น Content marketing , CRM , Ecommerce , Email marketing , SEO , Social media , Social proof , Webinars & streaming , ChatGPT

Monitor and Report

แนะนำระบบ Tracking and Monitoring ต่างๆ เช่น Google Tag manager , UTM , Facebook Pixel หรือ SAAS เช่น Funnelytics , Marketplan.io , Geru , และ Social listening อื่นๆ

WordPress Tutorial

แชร์ความรู้เกี่ยวกับ WordPress Tutorial blog และการใช้งานปลั้กอินต่างๆ ในหลายๆด้าน เช่น Google analytics SEO , Affiliate marketing , ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโดยใช้ WordPress , วิธีทำseo โดยใช้ WordPress

WordPress news

แชร์ข่าวสาร อัพเดท บทความต่างๆ ด้าน WordPress จากต่างประเทศ ทั้งเรื่องปลั้กอิน ธีม และอัพเดทเรื่องต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการตลาด ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง สำหรับเอเจนซี่ รับทำเว็บ

Page builder

แนะนำความรู้ อัพเดทข่าวสารด้าน Page builder ต่างๆ เช่น Brick Builder , Elementor , Gutenberg , Oxygen Buider และ Addon ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเว็บไซต์ WordPress